Fuktmätning och provtagning

Fuktmätning

Fuktmätare

Fukt och mögel är två olika saker där båda kan finnas utan varandra – med andra ord går det inte att fuktmäta fram en mögelskada.

Misstänker du en pågående fukttransport eller vattenskada är en fuktmätning bra. Lokaliserar man en vattenskada innan den orsakat en mikrobiell skada sparar man både tid och ekonomi.

Vi använder oss både av fuktindikator utan förstörande ingrepp i konstruktionen och fuktmätning med borrning.

Provtagning

Vanliga metoder vid provtagning är materialprovtagning eller luftanalyser.

Materialprovtagning innebär vanligen förstörande ingrepp i konstruktionen och är en metod som är bra om du har synlig mikrobiell påväxt i materialet, haft en vattenskada eller på något sätt misstänker ett visst lokalt ställe vad gäller avvikelser (MVOC/VOC).

Luftanalyserna filtrerar luften genom filter där man kan notera avvikelser vad gäller både mikrobiella och kemiska skador. Tyvärr kan mycket gå fel vid dessa mätningar och om provet inte visar några avvikelser kan man inte vara säker på resultatet.

Sedan finns det partikel- och dammanalyser, spormätningar, PAH, kasein m.m.