Mögelhund, fukt och dålig lukt

Sedan 2001 har MBK Mögel & Bakteriekontroll specialiserat sig på fukt- och mögelskador i olika konstruktioner som fastigheter, bilar, tåg, husvagnar, båtar, flygplan m.m.

Då de flesta mögel- och bakterieskador är dolda i konstruktionen är de svåra att lokalisera - därför använder vi bl.a. mögelhund i vårt arbete.

Våra medarbetare har lång utbildning med flerårig erfarenhet inom sina respektive områden.

Konstruktionerna varierar och vi har erfarenhet av allt från små fritidshus till stora byggnader som skolor och kontorsfastigheter, båtar, husvagnar, bussar och flygplan.

Under åren har vi bl.a. hjälpt:

 • Privatkunder
 • Bostadsrättsföreningar
 • Företag – stora som små
 • Museer som Moderna Museet och Arkitekturmuseet
 • Kommuner
 • Fastighetsbolag m.fl.

Mögelhunden Terra
Om du är intresserad av hur en undersökning med mögelhund går till kan du läsa mer här.

Vanliga symptom vid Sjuka hus

I de flesta fall då folk upplever s.k. Sjuka hus symptom reagerar dessa som oftast på de MVOC/VOC gaser som avges från mikrobiella och kemiska skador. Dessa påverkar bl. a. vårt immunförsvar med olika symptom som resultat.

Detta kan visa sig som:

 • Hosta
 • Eksem
 • Upprepade infektioner
 • Slemhinneirritationer
 • Astma
 • Yrsel
 • Onormal trötthet
 • Huvudvärk
 • Mag- och tarmproblem
 • Hudirritationer m.m.

Vanliga orsaker till mögel

Det är mycket i våra hus som kan påverka byggnadens hälsostatus. Vanligast är bristfälligt underhåll, konstruktionsfel och vattenskador.

Orsaker till fukt och mögelskador i hus

Företaget

MBK Mögel & Bakteriekontroll startade våren 2001 och har under åren utvecklats inom Sjuka hus problematiken, där bl.a. mögelskador är en stor del. Det som skiljer MBK från många andra företag är att vi använder oss av mögelhundar tillsammans med provtagningar och fuktmätningar.

Vi arbetar i hela Sverige och även i våra nordiska grannländer.

Fukt- och mögeltekniker Åsa Rahmström
Åsa Rahmström

Jag som driver MBK Mögel & Bakteriekontroll heter Åsa Rahmström och är utbildad fukt-/mögeltekniker och geolog på Uppsala Universitet. Under åren som gått har jag vidareutbildat mig inom mikrobiologi, byggnadslära, byggkonstruktion och Sjuka hus. Om du vill nå mig direkt kan du ringa på mobil 070-398 32 05.

Min första egna hund fick jag som 11-åring och har sedan dess tävlat på elitnivå inom både lydnad och bruksprov. Är bl.a. även utbildad domare (elit) och instruktör inom SBK Svenska Brukshundklubben.

Inom företaget finns medarbetare med stor erfarenhet och kunnande vad gällande byggkonstruktioner, ventilation och återställande. Vi tillhandahåller även kontakt med advokat inom Jordabalken vid behov.

Här är några av våra medarbetare

Mögelhundar
Mögelhundarna Idd, Pricken, Ki och Norpan