Sjuka hus symptom

Mikrobiella och kemiska emissioner

I de flesta fall då folk upplever s.k. Sjuka hus symptom reagerar dessa som oftast på de MVOC/VOC gaser som avges från mikrobiella och kemiska skador. Dessa påverkar bl. a. vårt immunförsvar med olika symptom som resultat.

Det är väldigt svårt att allergitesta om man är allergisk mot mögel/bakterier och i de få fall som uppkommer, reagerar man oftast på sporerna som avges (en jämförelse till växternas pollen). Observera att det rör sig om två olika problem ovan.

Under, och efter sin livstid, avger mögel och bakterier primära och sekundära metaboliter vilka avger de gaser vi kallar MVOC. Detta innebär att mikroberna inte behöver vara aktiva vid tillfället, för att avge metaboliter.

Dessa metaboliter påverkar vårt immunförsvar med olika symptom som resultat. Vanliga symptom är luftrör- och slemhinneirritationer, eksem, yrsel, onormal trötthet, huvudvärk, mag- och tarmproblem m.m. Vid inandning följer mikrobernas metaboliter in genom näsa och mun ner i lungorna där vidare transport ut i kroppen kan ske. Det kan ge upphov till mer eller mindre framträdande hälsoeffekter.

Vanliga symptom:

 • Hosta
 • Eksem
 • Upprepade infektioner
 • Slemhinneirritationer
 • Astma
 • Yrsel
 • Onormal trötthet
 • Huvudvärk
 • Mag- och tarmproblem
 • Hudirritationer
 • Intoleranser mot bl.a. mat och kemiska tillsatser (hudprodukter, tvättmedel m.m.)

Kemiska emissioner är utsöndring av gaser VOC. Byggmaterial som blir uppfuktade avger emissioner från bland annat lim, färg, spackel, spånskivor eller golvmaterial. De kan också orsaka besvärande lukt och påverka hälsan och välbefinnandet hos de som befinner sig i berörda lokaler. Att misstänka eventuella VOC emissioner innebär luftanalyser eller materialprovtagning. Du kan läsa om provtagning här!

Att observera – mögelhundarna är inte tränade på dessa gaser, utan endast MVOC från mikrobiella skador.