Under senare år har flera projekt satts igång för att se om det finns något samband mellan bl.a. astma –  fuktiga och mögliga hus. Resultaten av dessa projekt (t.ex. BAMSE och Bostad-Barn-Hälsa-studien) tyder på att byggnadsrelaterade faktorer, inte minst fukt och mögel, kan ha stor betydelse för risken att små barn ska drabbas av tidiga astmasymptom.

Det är väldigt svårt att allergitesta sig mot mögel och bakterier (bl.a. då det finns många olika arter) och det är ungefär bara 2 % som uppvisar allergi vid tester. Däremot är det mer vanligt att vi uppvisar ”överkänslighet” mot dessa mikrobiella skador i hus.

Detta kan visa sig som:

  • Hosta
  • Eksem
  • Upprepade infektioner
  • Slemhinneirritationer
  • Astma
  • Yrsel
  • Onormal trötthet
  • Huvudvärk
  • Mag- och tarmproblem
  • Hudirritationer m.m.