Mögel

Vad är mögel och bakterier egentligen och varför upplever vi det som ett problem – och hur kommer det sig att det växer i våra hus? Några av svaren får du nedan.

Både mögel och bakterier är till storleken väldigt små, 0,5 µm – 50 µm. För att vi ska kunna se ett angrepp med blotta ögat måste det vara mycket kraftigt och/eller ligga mycket ytligt.

Bakterier förökar sig vanligtvis genom exponentiell celldelning, vilket betyder 1-2, 2-4, 4-8 osv. Har man fått ett angrepp går det fortare och fortare ju fler de blir. När miljön förändras kan flera bakteriearter börja bilda sporer, vilka har en förmåga att klara uttorkning och höga temperaturer.

Mögelsvampar förökar sig med sporer. Dessa kan framgångsrikt hävda sig på grund av sin egenskap att kunna växa på ytor utan fritt vatten genom sitt mycel (svamptrådar).

I naturen är svampar och bakterier de organismer som gör mest nytta vid nedbrytning av döda djur, växter och annat organiskt material, så att allt återigen kan användas i livets kretslopp. Problemet är att de inte skiljer på de material vi använder eller det som finns i naturen!

De problem som dessa mikroorganismer kan orsaka delas in i tre kategorier:

  1. Partiklar (sporer, celler m.m.)
  2. Gaser (MVOC)
  3. Rötangrepp

 

A och B är de som påverkar vår hälsa (SBS – Sjuka hus symptom) och kan ge olika symptom som eksem, upprepade infektioner, slemhinneirritationer, astma, hosta, onormal trötthet, mag – och tarmproblem, yrsel, huvudvärk, hudirritationer m.m.

Rötangrepp påverkar konstruktionernas stabilitet genom att svampen ”äter upp” t ex trämaterialets lignin och cellulosa. Detta gör att bärförmågan påverkas.

 

Vad behöver mögel och bakterier för att växa till?

Mögel och bakterier behöver vissa kriterier för att kunna växa och bilda ny biomassa. Dessa är bl.a.:

  1. Organiskt material (trä, asfaboard, spån– och gipsskivor, linoleum, sand, mineralull, betong, plast m.m.)
  2. Fukt (det behövs vatten för att mögel och bakterier ska växa till men efter tillväxt överlever vissa arter länge utan fukt i väntan på bättre tider).
  3. Temperatur (vanligast sker tillväxt i intervallet 0-80 ºC).
  4. pH (för lågt eller för högt pH i ytmiljö sänker tillväxthastigheten).
  5. Syre (de flesta organismer kräver tillgång till O2 (aeroba) men det finns även de som inte tål syre (anaeroba)).