Mögelhund

Vad är mögelhunden bra för?

  • Mögel och bakterier avger en gas (MVOC) som mögelhunden är tränad till att markera.
  • Kan lokalisera dolda skador som vi inte ser med blotta ögat.
  • Hundens luktsinnesceller mättas aldrig.
  • Är alltid ärlig!

Mögelhunden är tränad till att markera den gas (MVOC) som mögel– och bakterier emitterar under tillväxt-, vilande- och även död fas. När mögelhunden känner av denna gas markerar hunden genom att t ex frysmarkering.

Mögelhunden är en mycket viktig, men liten del, av själva undersökningen. Se nedan hur en undersökning går till.

Mögelhunden Hip-Hop
Mögelhunden Hip-Hop i arbete

Hur går en undersökning med mögelhund till?

Då de flesta mikrobiella skador är dolda i konstruktionen använder vi oss bl.a. av mögelhund för att få indikationer om det finns en mögelskada, i så fall var den finns och hur utbredd den är.

Mögelteknikern går igenom hela byggnaden och tittar på konstruktionen, byggmaterial, synliga fuktskador, luktbedömningar, ventilation m.m. Detta sker både invändigt och utvändigt, vilket sedan sammanförs i ett utförligt protokoll. Vi tar även upp sådant som kan leda till en fuktrelaterad skada om det inte åtgärdas.

Finns indikationer på en fuktskada går man många gånger vidare genom att ta prover (material– och /eller luftprover) då hunden inte kan tala om vad det rör sig om för arter, levnadsfas eller exakt vilket material som är angripet i t.ex. väggen.

Det finns även andra orsaker till att vi inte mår bra i våra hus vilket vi hjälper dig att lokalisera genom provtagningar – se även ”Kemiska emissioner”.

Vid skadeutredningar använder vi oss av:

  • Mögeltekniker
  • Mögelhund
  • Provtagningar
  • Laboratorier
  • Byggnadsingenjörer
  • Advokater m.m.

Provtagning 

En provtagningsplan måste individanpassas efter frågeställning. Alla metoder i en skadeutredning har både fördelar och nackdelar! Därför krävs en erfaren utredare, vilket vi på MBK kan hjälpa dig med. Se även ”Provtagning”.