Kemiska emissioner

Kemiska emissioner är utsöndring av gaser VOC. Byggmaterial avger emissioner från bland annat impregnerat trämaterial, lim, färg, spackel, spånskivor eller golvmaterial. De kan också orsaka besvärande lukt och påverka hälsan och välbefinnandet hos de som befinner sig i berörda lokaler.