F & S

Varför är det så svårt att lokalisera mögel- och bakterieskador?

 • De flesta mögelskador är dolda i konstruktionen.
 • Mögel och bakterier är mycket små till storleken (0,5 µm –5 µm). Det är därför svårt att se dem med blotta ögat.
 • Man kan inte med enbart fuktmätning lokalisera mögel och bakterier – fukt och mögel är inte samma sak!
 • Det är sällan man känner en speciell lukt i ett s.k. Sjukt hus om man inte är van.
 • Människans luktsinneceller mättas efter 2-15 sek.  

När bör man göra en mögelteknisk undersökning?

 • Du ska sälja eller köpa hus
 • Du har en misstänkt lukt i byggnaden
 • Brukarna uppvisar typiska Sjuka hus symptom
 • Misstänkta fukt- eller vattenskador
 • Synliga mögelskador
 • Fastighetsvärderingar

Hur går en undersökning med mögelhund till?

Mögelteknikern går igenom hela byggnaden och tittar på konstruktionen, byggmaterial, synliga fuktskador, luktbedömningar, ventilation m.m. Detta sker både invändigt och utvändigt, vilket sedan sammanförs i ett utförligt protokoll tillsammans med bilder från objektet. Vi tar även upp sådant som kan leda till en fuktrelaterad skada om det inte åtgärdas. Du kan läsa mer om mögelhundar här!

Vad kostar en undersökning med mögelhund? Eller en provtagning?

Ta kontakt för offert.

Stockholm 08-664 19 70

Göteborg 031-69 89 70

Åsa Rahmström 070-398 32 05

info(a)mb-kontroll.com