Mögelskador

 

VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT LOKALISERA MÖGEL– OCH BAKTERIESKADOR?

 • De flesta mögelskador är dolda i konstruktionen.
 • Mögel och bakterier är mycket små till storleken (0,5 µm –5 µm). Det är därför svårt att se dem med blotta ögat.
 • Man kan inte med enbart fuktmätning lokalisera mögel och bakterier – fukt och mögel är inte samma sak!
 • Det är sällan man känner en speciell lukt i ett k. Sjukt hus om man inte är van.
 • Människans luktsinneceller mättas efter 2-15 sek.

 

NÄR BÖR MAN GÖRA EN MÖGELTEKNISK UNDERSÖKNING?

 • Du ska sälja eller köpa hus
 • Du har en misstänkt lukt i byggnaden
 • Brukarna uppvisar typiska Sjuka hus symptom
 • Misstänkta fukt eller vattenskador
 • Synliga mögelskador
 • Fastighetsvärderingar