Köpa hus

"- Låt inte enbart hjärtat styra vid köp av hus - kontrollera det noga!" 

Att köpa hus innebär att köparen har en mycket stor undersökningsplikt – detta kan vi hjälpa er med!

En mikrobiell inventering med mögelhund innebär:

 • Granskning av eventuella bygghandlingar
 • Okulär undersökning av tillgänglig mark och byggnader
 • Sök med mögel/bakteriehund
 • Riskanalys
 • Muntlig genomgång
 • Protokoll

Tilläggstjänster:

 • Fuktmätning
 • Provtagning
 • Ungefärliga kostnadsberäkningar
 • Åtgärdsförslag
 • Uppritning av planskiss
 • Arbetsledning vid sanering och återställande

Granskning av bygghandlingar

Vi går igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnat såsom ritningar, bygglov, tekniska beskrivningar och liknande. Efter det sker ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen exempelvis underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Okulär undersökning av tillgänglig mark och byggnader

Vi undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga som t.ex. samtliga rum, vind, krypgrund, förråd, balkong, garage och tak. Även fasader och mark runt byggnaden kontrolleras.

Inga fysiska ingrepp görs i byggnaden!

Sök med mögel-/bakteriehund

I undersökningen ingår sök med mögel-/bakteriehund. Mögelhunden går igenom sökbara utrymmen och används till att få en indikation om det finns en mikrobiell skada i konstruktionen och i så fall var. Du kan läsa mer om mögelhunden här!

Riskanalys

Vid påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister vilka kan leda till fukt- och mikrobiella skador som framkommit vid den okulära undersökningen tas detta upp i en riskanalys där även en motivering lämnas.

Protokoll

Efter undersökningen upprättas ett utförligt protokoll där resultatet av inspektionen beskrivs.

Fortsatt teknisk undersökning

I protokollet kan vi föreslå fortsatt teknisk utredning som t.ex. provtagning. En sådan utredning ingår inte i undersökningen men kan beställas separat.

Varför ska man göra en undersökning?

Allt för ofta kommer vi till fastigheten först efter att ägarbyte skett. Inga besiktningar, eller ofullständiga undersökningar har skett innan köpekontraktet skrevs. Man flyttar in i sitt ”nya” hus och allt är jättebra.

Efter ett tag upptäcker man en avvikande lukt eller att man mår dåligt i huset och börjar misstänka en mögelskada. MBK kallas in för att undersöka och lokalisera om det finns ett fuktrelaterat problem. Allt för många gånger bekräftas misstanken om en mikrobiell skada och då börjar striden om ansvarsfrågan. Detta resulterar ofta i en lång och utdragen tvist.

"-Undvik detta - gör en ordentlig undersökning innan köp!"