Fukt och mögel är två olika saker där båda kan finnas utan varandra – med andra ord går det inte att fuktmäta fram en mögelskada.

 

Misstänker du en pågående fukttransport eller vattenskada är en fuktmätning bra. Lokaliserar man en vattenskada innan den orsakat en mögelskada sparar man både tid och ekonomi.

Vi använder oss både av fuktindikator utan förstörande ingrepp  i konstruktionen och fuktmätning med borrning.